Ziyaretci:3211823

  

Bugün:23.07.2014 06:54:20

 
Son dakika :    * Yılanlarla aynı evde yaşıyorlar ...     * Ankara'da Suriyeliler ve mahalleli arasında gerginlik ...     * SENMİSİN ARKADAŞLIK TEKLİFİNİ REDDEDEN! ...     * İnanılmaz sağlık skandalı iddiası! ...     * SATILIK TEMİZ İPHONE 4S ...     * BEL AĞRISINDAN KORUYACAK 7 ÖNERİ ...     * Başmüfettiş Uysal'dan Mersin'i uçuracak projeler ...     * Mehmet Yeşil: “CHP’yi ezici üstünlükle yeniden iktidar yapacağız” ...     * “MERSİN’İN PROBLEMLERİNİ, SIKINTILARINI BİLİYORUZ” ...    

 

Abone Ol
Şifremi Unuttum

 Ana Sayfa
ALANYA'da
Ucuz Tatil
MERSİN'de
Ucuz Tatil
FIRSATLAR
Nerede
 Video
 Güncel
 Ekonomi
 Politika
 Spor
 Eğitim
 Tatil & Turizm
Sağlık & Yaşam
 Polis & Adliye
 Kültür & Sanat
 Magazin
 Sinema
 Belediyeler
 Yol Durumu
 Hava Durumu
 Döviz Kurları
 İ l e t i ş i m
 A R Ş İ V
 MERSİN ÇİÇEKÇİ

 
Hamamioğlu’nun suçlamaları asılsız
Son Dakika...

Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı Enver Küçükalıç, meclis üyesi Ahmet Hamamioğlu’nun önergesinde yer alan iddialara yanıt verdi. Küçükalıç “iddialar dayanıksız ve asılsızdır” dedi.

 

Geçtiğimiz günlerde Mezitli Belediye meclisine bir önerge veren meclis üyesi Ahmet Hamamioğlu, bazı inşaat ve ruhsat uygulamalarında usulsüzlük ve uygunsuzluk yapıldığına dair iddialar ortaya atmıştı.

 

Basında da yer alan iddiaları tek tek yanıtlayan Başkan yardımcısı Küçükalıç, iddialar Başkanımız Uğur Yıldırım’ın talimatlarıyla incelenmiş, inceleme sonucunda belediyemiz açısından hiçbir usülsüz ve uygunsuz, uygulamaya rastlanmamıştır” diye konuştu.

 

Küçükalıç şöyle devam etti: “İddialar incelendi. Bunların tümüyle yersiz, dayanaksız ve temelsiz olduğu görüldü. Belediyemiz, ilçemizin sağlıklı ve imara uygun yapılanması için her türlü denetimi aralıksız olarak yapmaktadır, hiçbir yasa dışı duruma izin verilmemektedir.

 

Başkan Yardımcısı Küçükalıç’ın iddialara madde madde yanıtı şöyle:

 

1)      Önergenin 1. sorusu ile 30-N-11-A Pafta, 111 Ada, 2 Parsel üzerinde bulanan inşaatın ruhsatında uygunsuzluklar olduğunu iddia edilmektedir. Ancak bu ruhsat Münir KARTEPER adına 25.03.1994 tarih ve 15 sayılı ruhsat Tece Belediyesi tarafından düzenlenmiştir. Bloğun birinin tamamen bitmiş olduğu 2. Bloğun ise betonarme karkasının tamamlanmış durumda iken, Belediyemize ruhsat yenilemek üzere müracaat edilmiştir. Belediyemizce, Tece Belediyesi revizyon planına göre incelemeler yapılarak ( İmar Planına göre yola terk işlemleri yapılmış, yeni tapu ve yoğunluğa göre ) 2009/146 numara ile ruhsat düzenlenmiştir. 2009/146 nolu ruhsat verilirken10.12. 2009 tarih ve 252 sayılı imar durumuna göre imar adalarında herhangi bir değişiklik olmadığından aynı yapılanma şartları geçerli olması nedeni ile bu imar durumundaki yapılanma şartlarına göre yola terk işlemi yapılmış olan yeni tapuya göre yani 4263 m2 ‘lik alana göre inşaat ruhsatı düzenlenmiştir.(Yola terksiz tapu alanı 4587.12 m2 dir.

 

2)      Önergenin  2.Maddesi ile sorulan; 196 Ada 1 Parseldeki Kayısı kent sitesine 1995 yılında Davultepe Belediye Başkanlığı’ndan 95/68 numara ile inşaat ruhsatı alınmıştır. Söz konusu İnşaatın kısmen betonarme karkası tamamlanmış ve bir bloğun da sıvası bitmiş durumda iken ruhsat süresinin dolması nedeniyle belediyemize yeniden ruhsat almak için müracaat etmişlerdir. Belediyemizce gerekli incelemeler yapılmış ve Davultepe Belediyesi tarafından onaylanan imar planına göre düzenlenen İmar durum belgesindeki inşaat nizam kısmında M lejantı olduğu görülmüştür. ( M lejant da ise : “M” lejantı ile gösterilen alanlar için plan onama tarihinden önce alınan imar durumu, inşaat ruhsatındaki yoğunluk ve bina yüksekliği geçerlidir denmektedir.) Bu nedenle mevcut duruma göre (29.03.2010 tarih ve 2010/18 sayılı) ruhsat yenilemesi yapılmıştır. Ruhsat ve eki olan projelerde yasal olmayan herhangi bir durum söz konusu değildir.

 

 

3)      Önergenin 3. maddesi ile sorulmakta olan Audi’ye Davultepe Belediyesi tarafından 425 Ada 1 Parsel’e 12.03.2009 tarih ve 19 nolu ruhsat düzenlenmiştir. Bu ruhsata göre inşaatı tamamlayarak belediyemize genel iskan için müracaat etmişlerdir. Bunun üzerine belediyemizce yapılan incelemede ruhsatın eki olan projesine aykırılıklar tespit edilmiş olup tadilat projesi istenmiştir. Getirilen tadilat projesinin yönetmeliklere uygun olmadığının tespiti ile 30.05.2011 tarihinde yazı ile tadilat projelerindeki aykırılıkların düzeltilmesi ve yönetmeliklere uygun yeni tadilat projeleri getirmeleri gerektiği tebliğ edilmiş olup, bu tadilat projeleri, belediyemize teslim edilmiştir. Bunun üzerine belediyemize verilen yeni tadilat projesi inceleme safhasında olup, yönetmeliklere uygun olması durumunda tadilat ruhsatı verilecektir.

 

Önergenin 4. 5. ve 6. maddelerindeki sorular aynı konuyu içerdiğinden aşağıdaki şekilde cevaplandırılmıştır.

 

GMK Bulvarı üzerinde bulunan iş yerlerinin çekme mesafelerine belediye imar planı ve planlı alanlar tip imar yönetmeliği hükümlerine aykırı yapıların bulunduğu tespiti üzerine ilgililerine bu aykırılığın giderilmesi için bildirimde bulunulmuştur. Bu aykırılıkların giderilmemesi üzerine yazımız ekinde bulunan 01.09.2010 tarih ve M.33.6.MEZ.0-11/511 sayılı müzekkere ile belediyemiz encümenine sevk edilen GMK Bulvarı üzerinde, çekme mesafesi içerisinde ilave yapılar, zemin katta büyümeye neden olan yapılar ve İmar mevzuatına aykırı yapılmış yapılar listelenerek sunulmuştur. Ancak belediye encümenince; yazımız ekinde bulunan 28.09.2010 tarih ve 364 sayılı kararı ile tüm yapı ve ilaveler için tek bir müzekkere değil ayrı ayrı müzekkere yazılarak encümence tekrar görüşülmesi yönünde karar alınmıştır. Bu defa Yapı Kontrol Müdürlüğü’nce söz konusu iş yerleri hakkında 18.10.2010 tarih ve M.33.6.MEZ.0-11/610 Sayılı yazı ile ayrı ayrı müzekkereler hazırlanmış olup, belediyemiz sınırları içerisinde bulunan esnafların Cumhurbaşkanlığı’na göndermiş oldukları dilekçe ile bu ilavelerin yıkılması durumunda zarara uğrayacaklarını beyan etmelerini ve Mersin Valiliği’nin Belediyemize göndermiş olduğu yazıya istinaden tüm esnaflarla toplantılar düzenleyerek söz konusu imara aykırılıkların kendileri tarafından giderilmeleri konusunda bilgilendirilmişlerdir. Ancak esnafımız buna rağmen söz konusu ilaveleri yıkım işlemini gerçekleştirmemiş olmaları nedeniyle Mezitli Kaymakamlığı Yazı işleri Müdürlüğü’nün 15.07.2011 tarih ve 2711 sayılı yazısı; önincelemeciler Sn. Çağla KENDİRCİ ve Sn. Fatma İnci ŞUMNU’nun Belediyemizde yapmış oldukları ön inceleme gereği, tekrar encümene sunularak Belediyemiz Encümenince her bir ilave için ayrı ayrı 11.08.2011 tarihinde 3194 sayılı İmar Kanunun 42 ve 32. maddelerine göre kararlar alınmış olup ilgililerine tebliğ edilmiştir. Verilen yasal süresi içerisinde kendileri tarafından yıkılmayan ilaveler Belediyemiz marifetiyle yıktırılacaktır.

 

G.M.K Soli kavşağında bulunan Migros binasının çekme mesafesi içerisine yapılmış olan Yusuf ve Doğa baharat dükkanı hakkında 3194 sayılı imar Kanunun 42. Maddesine göre 11.08.2011 tarih ve 246 sayılı encümen kararı ile para cezası ile aykırılıkların mevzuata uygun hale getirmesi için imar kanunu 32.maddesine göre 30 günlük süre verilmiştir. Yine aynı yapıda çekme mesafesi içinde bulunan bankamatikler ise Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin Madde 6.14’e uygun olarak yapılmıştır.

 

Davultepe Soydaş Sitesi altında bulunan (Gümüş Market) işyeri ile ilgili;

 

¾    18.05.2011 tarihinde yapı tatil zaptı düzenlenmiştir.

¾    26.05.2011 tarih ve 120 sayılı Encümen kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 42 maddesine göre para cezası verilmiştir.

¾    23.06.2011 tarih ve 161 sayılı Encümen kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 32 maddesine istinaden verilen yasal süresi içerisinde projesine uygun hale getirmediğinden yıkım kararı alınmıştır.

¾    T.C.K. nun 184. maddesine göre Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmak üzere  20.06.2011 tarih ve 58 sayılı Başkanlık Makamının olurları ile Hukuk işlerine havale edilmiştir.

¾     

Önergenin son kısmında 400’ün üzerinde ruhsat verildiği, 150-200 adet ruhsatın yeni mezun aynı mimar tarafından çizildiğini iddia edilmektedir; 2010 yılında 304 adet ruhsat verilmiştir. Bu ruhsatlar içerisinde bir mimarın proje müellifi olduğu mimari proje sayısı en fazladan en aza doğru 44- 25- 23- 16- 8 ve 8 adettir. Bu mimari proje müellifleri içerisindeki en genç mimarın 2005 yılı mezunu olduğu, 2008 yılında Mezitli ilçesi sınırları içerisinde büro açmış olduğu ,2010 yılına ait 304  ruhsatın 66 ayrı mimar tarafından çizildiği tarafımızdan tespit edilmiştir.


27.09.2011
                    Facebook'ta Paylaş

::: Diğer Haberler :::

 • MERSİN'DE NOSTALJİ RÜZGARI
 • Akdeniz Oyunları Hediyelik Eşya Yarışması Ödül Töreni Yapıldı
 • BİR AVM TEPKİSİDE MERSİN'DEN
 • MERSİN BÜYÜKŞEHİR FUARA DAMGASINI VURDU
 • ESHAB-I KEHF’TE HIDIRELLEZ ETKİNLİKLERİ YARIN BAŞLIYOR
 • BAŞKAN KOCAMAZ, “TÜM İLÇELERİN HAKLARINI EŞİT ŞEKİLDE DAĞITACAĞIZ”
 • GENÇLERDEN BAŞKAN KOCAMAZ’A TEŞEKKÜR
 • ALANYALI KEDİLER ŞANŞLI
 • 2. EL OTO GALERİCİLER SİTESİ HAZIR
 •  

  Ana Sayfa |  Ekonomi |  Politika |  Spor |  Polis Adliye |  Ekonomi |  İletişim

  Web Tasarım : Livanet Professional Design